Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

KLASIFIKASI WAHYU


Nabi Muhammad SAW diutus ke dunia mengemban amanah sebagai penyampai risalah. Berkaitan dengan tugasnya ini, setiap kesempatan tertentu, maka akan selalu turun wahyu kepadanya sebagai petunjuk kepada seluruh alam. Cara turunnya wahyu kepada Nabi adalah dengan berbagai cara. Ibnu Qayyim membagi tingkatan-tingkatan wahyu yang turun kepada Nabi sebagai berikut :
 
1.       Mimpi yang hakiki. Mimpi merupakan awal dari permulaan wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad SAW

2.       Apa yang disusupkan ke dalam jiwa dan hati Muhammad. Tiada seorang pun yang mampu melihatnya, sebagaimana yang ada dalam sabdanya, “Sesungguhnya Ruhul Qudus menghembuskannya ke dalam diriku. Pada suatu jiwa yang sama sekali tidak akan pernah mati hingga disempurnakan……………”

3.       Malaikat muncul di hadapan Nabi dalam rupa seorang laki-laki, lalu ia berbicara dengan Nabi hingga apa yang disampaikan dapat ditangkap langsung. Dalam wujud seperti ini para sahabat terkadang bisa melihat.

(Al-Mubarakfury, Syaikh Syafiyurrahman. 1993. Sirah Muhammad. Jakarta : Abdika Press. Hlm : 113)