PERISTIWA DAHSYAT YANG MELATAR-BELAKANGI HAMZAH MASUK ISLAM

Hamzah bin Abdul Muthalib adalah paman Nabi Muhammad SAW. Mereka juga saudara satu susuan dari ibu susuan Tsuwaibah dan Bani Sa’d bin Bakr. Ia juga dijuluki sebagai singa Allah. Kedudukan Hamzah dalam kabilah Arab merupakan sosok yang kuat dan disegani. Maka wajar jika keislaman Hamzah merupakan cahaya terang yang menerangi perjalanan dakwah islam.Namun, ada peristiwa yang melatar-belakangi mengapa Hamzah terdorong untuk memeluk islam. Berikut kisahnya :
 
Diriwayatkan dari Ibnu Ishaq bahwa Abu Jahal bermaksud akan menunggangi kuda sambil membawa batu besar. Batu besar itu akan ditimpukkan ke kepala Nabi. Keesokan harinya Abu Jahal mengambil batu seperti yang ia niatkan. Dia duduk menunggu Nabi. Orang-orang pun banyak menunggu, ingin menyaksikan apa yang akan dilakukan Abu Jahal. Tatkala Nabi sedang sujud, Abu Jahal mengambil batu dan mendekati Nabi. Setelah jaraknya sudah dekat, tiba-tiba dia mundur dengan muka pucat dan gemetar, kedua tangannya tak mampu membawa batu yang dibawanya, sehingga ia melontarkannya.
 
Orang-orang Quraisy mendekati Abu Jahal dan bertanya, “Apa yang terjadi wahai Abu Hakam?”
                “Aku menghampirinya seperti yang aku katakan kepada kalian tadi malam. Setelah aku mendekatinya, tiba-tiba ada seekor unta yang menghalangi diriku. Aku tidak pernah melihat unta itu seperti lazimnya, tinggih maupun pendeknya, tidak pula taringnya sekalipun itu unta jantan. Unta itu mendekatiku dan hendak memangsaku”.
 
                Ibnu Ishaq meriwayatkan sebuah hadits. Nabi bersabda, “Itulah Jibril, andaikata dia mendekat lagi, tentu Jibril akan mengambil tindakan terhadapnya”. Dari kisah perbuatan Abu Jahal itulah Hamzah terdorong masuk islam. Ia masuk islam pada tahun ke-6 masa kenabian.
 
 

(Al-Mubarakfury, Syaikh Syafiyurrahman. 1993. Sirah Muhammad. Sejak Sebelum Lahir Hingga Detik Terakhir Kehidupan Sang Nabi Saw. Jakarta : Abdika Press. Hlm : 156-157.

BACA JUGA :  Perlakuan Hutang dalam Islam Lengkap dari si Pemberi Hutang (Kreditur) dan Relevansi Ayat Hutang dengan Ilmu Akuntansi

Leave a Reply

Your email address will not be published.