Contoh Surat Pengantar Proposal Sumbangan Dana

Contoh format surat pengantar proposal sumbangan dana. Dibawah ini merupakan contoh surat pengantar untuk proposal sumbangan dana guna dialokasikan untuk keperluan pembangunan sarana olahraga dalam tingkat desa.
Pada artikel sebelumnya kita sudah berbagi contoh surat pengantar proposal untuk sumbangan dana yayasan pendidikan. Berikut contoh surat pengantar proposal untuk pengajuan bantuan dana dari pemerintah Desa.
Kepada Yth,
Bapak H. Usma Ali
Di-Tempat
Lamp. : 1 (satu) bandel proposal
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Salam sejahetera kami haturkan, semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah SWT. serta dimurahkan rizki, amin.
Dengan hormat,
Sehubungan dengan rencana pembangunan sarana olahraga lapangan badminton di Desa Sukaramai Kecamatan Bandang Kota Madya Malang yang diperkirakan akan membutuhkan dana sebesar Rp 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah), maka dengan ini kami bermaksud untuk memohon bantuan sumbangan dana kepada Bapak guna dialokasikan untuk keperluan tersebut.
Bersama ini kami lampirkan satu bandel proposal yang memuat estimasi dana secara terperinci program pembangunan sarana olahraga sebagaimana yang kami sebutkan diatas.
Demikian surat permohonan bantuan dana ini kami buat. Terimakasih yang sebesar-besarnya atas kebersediaan Bapak untuk memberikan sumbangan.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Sukaramai, 14 Mei 2013
Hormat kami,
Dibuat oleh,                                       Diketahui oleh,
Drs. Kanja Sawi                                Drs. M. Ilham
Skretaris Desa                                   Kepala Desa
BACA JUGA :  Pengertian dan Contoh Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB)

Leave a Reply

Your email address will not be published.