Tata Cara Mandi Junub secara Ringkas

Mandi junub/mandi wajib/mandi besar dilakukan saat sedang berhadast besar. Seseorang diwajibkan mandi junub pada saat meninggal, keluarnya air mani dengan syahwat, berhubungan suami istri (jima’), berhentinya haidh dan nifas, dan seorang muallaf. Itu beberapa hal seseorang diwajibkan untuk mandi junub, supaya suci dan bersih dari hadast.

Baca juga: Doa Berhubungan Suami Istri Sunnah yang Shahih

Selain itu, mandi junub juga disunnahkan pada saat akan sholat jumat, di sholat 2 hari raya (‘idul fitri dan ‘idul adha), setelah memandikan mayat, saat akan ber-ihram, dan ketika hendak sholat gerhana.

Cara mandi wajib sangat mudah dipraktekan, apalagi mandi ini terhitung sering dilakukan sehingga bukan saja menjadi ibadah, tapi sudah menjadi kebiasaan. Bagi yang paham melaksanakan wudhu, pasti sangat mudah melaksanakan mandi junub tersebut. Ayok praktis! Berikut ini tata cara mandi junub secara ringkas untuk diamalkan.

 • Awali dengan niat (tanpa lafadz).
 • Membaca Basmalah.
 • Cuci tangan kanan dan kiri seperti berwudhu. Bersihkan selah-selah jari hingga benar-benar bersih.
 • Cuci dan bersihkan kemaluan dengan air dan sabun.
 • Berkumur-kumur sampai 3x
 • Istinsyaq (mengirup air kedalam hidung) 3x
 • Membasuh wajah 3x
 • Membasuh tangan kanan 3x dan tangan kiri 3x
 • Mengusap kepala 1x
 • Ambil air dan ratakan ke rambut hingga seluruhnya basah mengenai kulit kepala.
 • Kemudian, mandi seperti biasa (bersihkan semua badan dengan sabun)
 • Cuci kaki kanan 3x sampai mata kaki dan kaki kiri sampai mata kaki 3x
 • Membaca doa:
doa selesai mandi junub

Dalam bacaan latin: Asyhadu allaa ilaaha illalloohu wahdahuu laa syariika lahu wa asyhadu anna muhammadan ‘abduhuuwa rosuuluhuu, alloohummaj’alnii minat tawwaabiina waj’alnii minal mutathohhiriina.

Terjemahan: “Aku bersaksi, tidak ada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan aku mengaku bahwa Nabi Muhammad itu adalah hamba dan Utusan Allah. Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang suci”

Boleh juga hanya “Asyhadu allaa ilaaha illalloohu wahdahuu laa syariika lahu wa asyhadu anna muhammadan ‘abduhuuwa rosuuluhuu”. Dan doa mandi junub itu sama seperti doa selesai berwudhu.

Sebagai tambahan, ketika akan melaksanakan sholat setelah mandi junub tidak perlu bermuwudhu kembali. Kecuali setelah mandi junub, melakukan hal-hal yang membatalkan wudhu.

Leave a Reply

Your email address will not be published.